Projektowanie i montaż systemów automatycznego nawadniania ogrodu. 

Od lat nasza ekipa zajmuje się projektowaniem oraz montażem automatycznych systemów nawadniania ogrodu. Każde zlecenie dotyczące nawadniania traktujemy indywidualnie i wykonujemy z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na zapewnienie prawidłowej wegetacji wszystkich roślin znajdujących się w ogrodzie.

Projektowanie systemu automatycznego nawadniania ogrodu CADProjektowanie systemu nawadniania

Przy planowaniu systemu uwzględniamy nie tylko zapotrzebowanie poszczególnych roślin na wodę, jakość gleby oraz warunki zewnętrzne ale także uwzględniamy szczegółowo uwarunkowania hydrologiczne terenu, wydajność źródła wody (niezależnie czy jest to sieć wodociągowa czy też własna studnia czy zbiornik wody deszczowej). W naszych realizacjach w razie konieczności instalujemy wydajne systemy filtracji wody oraz pompy do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowe czyli budujemy całą infrastrukturę aby system nawadniania działał efektywnie.

Planowanie rozkładu sekcji nawadniania

Uwzględniając powyższe założenia dokładnie planujemy ilość sekcji niezbędnych do prawidłowego nawodnienia roślin w ogrodzie. W trakcie tego etapu dobieramy sposób nawodnienia uwzględniając nie tylko zapotrzebowanie poszczególnych typów roślin na wodę ale również nasłoniecznienie poszczególnych obszarów, które wpływa na szybkość odparowywania wody. Dobór zraszaczy oraz dysz zawsze uwzględnia równomierność nawadniania dla poszczególnych obszarów.

Optymalizacja projektu nawadniania jest końcowym etapem projektowania, którego celem jest ograniczenie ilości elementów oraz długości poszczególnych sekcji w celu ograniczenia strat przesyłowych a przy okazji również kosztów materiału.

Przykładowy montaż systemu automatycznego nawadniania ogroduMontaż systemu nawadniania ogrodu

Wstępny montaż systemu nawadniania dokonywany jest przed rozpoczęciem prac ziemnych. Jego celem jest weryfikacja poprawności wszystkich elementów a w szczególności zraszaczy, sterownika nawadniania. Na tym etapie zraszacze zostają wyposażone w odpowiednie dysze oraz wyrególowane. Gdy cały system działa poprawnie następuje ...

Instalacja systemu nawadniania

W przypadku zagospodarowanego już ogrodu wszystkie prace ziemne nastrępują w sposób jak najmniej inwazyjny. W trakcie rozprowadzania systemu nawadniania istnieje możliwość równolegle rozprowadzenia oświetlenia ogrodowego w technologii LED, które wieczorem i nocą oświeli ogród.

Oddanie do użytku systemu nawadniania

Po zakończeniu prac następuje uprzątnięcie terenu oraz szkolenie inwestora dotyczące sposobu użytkowania i konserwacji systemu nawadniania. Istniej oczywiście możliwość serwisu instalacji systemu nawadniania przez naszych pracowników w pełnym lub ograniczonym zakresie obejmującym między innymi coroczne uruchomienie instalacji, oraz przedmuchanie systemu przed sezonem zimowym.Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do soboty 8:00-18:00

Telefon:0-799-771-639

Skontaktuj się z naszą infolinią