W odróżnieniu od zbiorników bezprzeponowych zbiorniki wyposażone w przeponę wymagają okresowej kontroli i uzupełniania powietrza lub innego gazu w przestrzeni gazowej zbiornika.Ubytek gazu w zbiorniku może być spowodowany wystąpienia nieszczelności w zbiorniku lub uszkodzeniem przepony.

Producenci zbiorników wymagają w okresie gwarancyjnym kontroli najczęściej raz na pół roku. Zaniechanie obsługi może skutkować uszkodzeniem membrany zbiornika która nie będzie podlegała gwarancji. Z tego względu zamieszczamy instrukcję:
 

Jak prawidłowo sprawdzić i uzupełnić ciśnienie w zbiorniku przeponowym ?

Na początku należy skontrolować czy zamontowana w zbiorniku jest szczelna i nie przepuszcza wody do przestrzeni gazowej zbiornika.
Kontrola ciśnienia powietrza w zbiorniku przeponowym i szczelności membrany
 
 
W tym celu należy:
1) Odkręcić osłonę wentyla;
2) Odkręcić kran poboru wody w instalacji i odczekać do momentu uruchomienia pompy hydroforu;
3) Nacisnąć zawór wentyla (zaznaczonego czerwoną strzałką.
 
W przypadku gdy z zaworu zacznie wyciekać woda oznacza to, że uszkodzona jest przepona w zbiorniku. W takim przypadku zachodzi konieczność wypięcia zbiornika z instalacji i weryfikacja czy jest sens wymieniać membranę w zbiorniku. O tym kiedy warto wymienić i jak to zrobić napiszemy w kolejnym poradniku.
 
W przypadku, gdy z wentyla wydobywa się tylko powietrze można przystąpić do następnej czynności:
 
 

Sprawdzenie ciśnienia poduszki powietrznej

Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku przeponowym według ustawień fabrycznychW tym celu należy:
1) Odłączyć zasilanie od pompy hydroforowej;
2) Odkręcić najniżej umieszczony kran w instalacji domowej i odczekać dopóki nie przestanie płynąć woda ( do końca kontroli i uzupełniania powietrza kran musi być otwarty );
3) Sprawdzić za pomocą ciśnieniomierza lub manometru wbudowanego w zbiornik od strony przestrzeni gazowej ciśnienie w zbiorniku;
 
Większość hydroforów zintegrowanych, których ciśnienie załączania i wyłączania jest ustawione fabrycznie producent na tabliczce znamionowej jakie powinno być ciśnienie w zbiorniku. 
W przypadku, gdy zakres nastawionych ciśnień na presostacie zostanie zmieniony należy również bezwzględnie skorygować ciśnienie w zbiorniku

Uzupełnienie ciśnienia w zbiorniku przeponowym

1) Połączyć pompę ręczną lub nożną do wentyla;
2) Dopomować ciśnienie powietrza do zadanej wartości;
3) Odłączyć pompkę od wentyla;
4) Skontrolować szczelność wentyla (w przypadku nieszczelności wymienić i powtórnie uzupełnić ciśnienie);
5) Zabezpieczyć wentyl przed zanieczyszczeniami nakręcając osłonę.

Brak lub niedobór gazu w przestrzeni gazowej łatwo jest zaobserwować. Objawem tego jest to, że pompa często się załącza i pracuje krótko. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne dla jej żywotności w szczególności ze względu na silnik.

Do uzupełniania powietrza nie należy używać kompresora.

Autor : Grzegorz Siemienowicz

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do soboty 8:00-18:00

Telefon:0-799-771-639

Skontaktuj się z naszą infolinią