Podłączenie pompy obiegowej do instalacji co

Zawsze kupując nową pompę obiegową niezależnie czy jest to pierwsza pompa w układzie , czy też wymieniając pompę, która uległa awarii chcemy aby nasz nowy nabytek funkcjonował ekonomicznie i bezawaryjnie jak najdłużej. Warto przed montażem zadać sobie pytanie:

Czy pompę obiegową zamontować na zasilaniu czy na powrocie i jak to wpływa na jej trwałość ?

Zarówno jedno jak i drugie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie ma wpływu przy prawidłowej instalacji na jej trwałość. Jedyną różnicą pomiędzy instalacją pompy na powrocie lub zasilaniu jest wysokość montażu naczynia wzbiorczego w układach instalacji otwartej.

- W przypadku montażu pompy na zasilaniu naczynie może być zainstalowane conajmniej 0,3 metra nad najwyższym punktem obiegu instalacji. Umożliwia to prawie zawsze montaż naczynia w przestrzeni mieszkalnej czyli docelowo ogrzewanej budynku;

- W przypadku instalacji pompy na powrocie wysokość ta powinna wynosić conajmniej 0,7 "wysokości podnoszenia" pompy" nad najwyższym punktem instalacji. Sprawia to, że naczynie prawie zawsze musi być montowane ponad kondygnacją mieszkalną (docelowo ogrzewaną).

Niestety w drugim przypadku często po kilku latach eksploatacji gdy instalacja nie jest serwisowana traci sprawność, nieczyszczony filtr ulega zaktaniu i pompa ulega uszkodzieniu użytkownik wymienia pompę na mocniejszą i przy okazji serwisując instalację nie zdając sobie sprawy jakie negatywne skutki to za sobą niesie. Z tego też powodu znacznie korzystniejszy w instalacjach otwartych jest montaż pompy na zasilaniu

Wykorzystanie trybu nocnego pompy obiegowej w instalacji centralnego ogrzewaniaJest jednak jeszcze jeden ważny czynnik ekonomiczny, który skłania do montażu pompy na zasilaniu. Od niedawna w nowych obiektach można w instalacjach montować wyłącznie pompy energooszczędne, które w radykalny sposób redukują zużycie energii związanej z dystrybucją energii cieplenej. Dyrektywa ta wymusiła także wycofanie ze sprzedaży energochłonnych pomp starego typu.

Większość z nowoczesnych pomp została wyposażona w "tryb nocny" umożliwiający dodatkową redukcję zużycia energii. Funkcja ta działa prawidłowo jedynie wtedy, gdy pompa obiegowa zamontowana jest na zasilaniu.

Gdy już zostanie wybrane miejsce montażu należy odpowiedzieć na pytanie:

Jak podłączyć pompę obiegową do instalacji centralnego ogrzewania?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie wydaje się trudna ale czy napewno ?

Bezdławicowa pompa obiegowa przekrój, elementy składowe i budowaW większości instalacji centralnego ogrzewania wykorzystywane są bezdławicowe pompy obiegowe. Jak sama nazwa wskazuje są to pompy nie posiadające dławicy czyli uszczelnienia oddzielającego silnik od pompy. Wymusza to umieszczenie wszystkich rotujących części silnika w przetłaczanej cieczy grzewczej. Przetłaczana ciecz nie tylko chłodzi rotujące elementy silnika ale zapewnia także odpowiednie smarowanie zanurzonych w niej łożysk. Część elektryczna silnika pompy czyli stojan odseparowany jest od mokrej komory za pomocą katuszy. Dzięki takiej konstrukcji pompy bezdławicowe emitują znacznie mniej hałasu niż pompy posiadające dławicę.

Niestety mokra komora silnika ma negatywny wpływ na jej sprawność. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku starszych konstrukcji, gdyż niejednokrotnie koszt zakupu takiej pompy jest taki sam bądź niższy od kosztu jej rocznej eksploatacji. Pompy nowej generacji budowane są już w technologii ECM ( Electronically Commutated Motor ). Są to silniki synchroniczne komutowane elektronicznie wyposażone w wirnik z magnesu trwałego. Bardzo wysoka sprawność tych konstrukcji została osiągnięta dzięki komutacji elektonicznej pola elektrycznego względem pola magnetycznego wirnika oraz bardzo dokładnemu spasowaniu elementów ograniczającemu szczelinę między rotorem a statorem silnika.

Sposób montażu pompy obiegowej bezdławicowej w instalacji centralnego ogrzewaniaWszystkie dostępne obecnie pompy bezdławicowe ( zarówno starej jak i nowej generacji ) łączy jedna cecha mająca fundamentalne znaczenie ze względu na trwałość -> oś wirnika pompy musi być umieszczona poziomo. Taki sposób montażu wymuszony został przez zastosowane przy budowie łożyska. Ich konstrukcja umożliwia długotrwałe i bezawaryjne przenoszenie obciążeń poprzecznych jednak w przypadku obciążeń wzdłużnych następuje ich szybkie zużycie. 

Podłączenie elektryczne pompy co

Podłączenie elektryczne obiegówkiZanim pompa zostanie podłączona do zasilania należy zadbać o to aby gniazdo zasilania nie znajdnowało się w pozycji uniemożliwiającej wyjście przewodu elektrycznego bezpośrednio do góry. Spowodowane jest to tym, że po przewodzie elektrycznym mogła by spłynąć woda doprowadzając do zwarcia. Przed podłączeniem do prądu warto sprawdzić w przypadku sieci TN-S znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy chroniący przed porażeniem prądem. 

O ile poziome ułożenie wału ma bezpośredni wpływ na trwałość to króćce ssący i tłoczny mogą być usytułowane zarówno w pionie, poziomie jak i pod kątem nie wpływając bezpośrednio na żywotność urządzenia. Celowo w poprzednim zdaniu zostało użyte słowo "bezpośrednio" i warto Wpływ montażu na odpowietrzenie pompy obiegowejwspomnieć dlaczego. Jak już wcześniej napisałem łożyska pompy smarowane są cieczą a nie powietrzem lub parą wodną. Podczas montażu pompy jak i nieraz podczas eksploatacji może dojść do zapowietrzenia instalacji. W przypadku, gdy króćce pompy są umieszczone pionowo lub pod kątem następuje samoistne pełne odpowietrzenie uniemożliwiające pracę łożysk na sucho i tym samym ich uszkodzeniu.

Jak odpowietrzyć pompę z króćcami umieszczonymi poziomo ? 

W przypadku montażu pompy z króćcami umieszczonymi horyzontalnie przed uruchomieniem pompy należy za pomocą wkrętaka poluzować śrubę umieszczoną najczęściej centralnie na korpusie pompy (tak jak pokazano na rysunku po prawej stronie. Czynność tą warto przeprowadzić po każdym dłuższym postoju pompy. Jest to czynność nieodzowna przed uruchomieniem układu Odpowietrzenie uruchomienie, serwisowanie i konserwacja pompy cocentralnego ogrzewania przed każdym sezonem grzewczym. Należy ją przeprowadzić po oczyszczeniu filtra i zalaniu pompy. Warto wtedy również rozruszać wirnik pompy ruszając za pomocą wkrętaka wałem do którego dostęp zazwyczaj zakrywa śruba odpowietrzająca. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji otwartych nie zalanych wodą deminarizowaną. Spowodowane jest to ty, że w układach grzewczych podczas podgrzewania wody torzy się kamień kotłowy mogący skutecznie zablokować wirnik. Oczywiście wydzielanie się kamienia kotłowego z wody występuje również w instalacjach zamkniętych jednakże w nich praktycznie nie występuje systematyczne uzupełnianie wody na skutek parowania w naczyniu otwartym.

Osad w filtrze skośnym pochodzący z instalacji centralnego ogrzewaniaAby zakończyć wątek związany z ochroną łożysk należy wspomnieć o filtrze skośnym, który należy zamontować bezpośrednio przed pompą. Jego zadaniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń stałych z instalacji centralnego ogrzewania oraz kotła. Wymaga on okresowego czyszczenia, gdyż w nim właśnie zbierają się zanieczyszczenia ( jak widać na zdjęciu obok ). Zaniedbanie tej czynności może skutecznie zablokować przepływ czego wynikiem może być przegranie pompy. Należy jednak pamiętać aby w przypadku, gdy króćce pompy zamontowqane są poziomo skutecznie odpowietrzyć pompę.

Izolacja termiczna pompy obiegowej wełną mineralną i bandażemNa koniec warto jeszcze zadbać aby instalacja nie traciła niepotrzebnie ciepła podczas przesyłu energii z kotła do instalacji. Niezależnie od tego, że jest to obecnie wymóg prawny przede wszystkim jest to bardzo z perspekrywy długiego okresu eksploatacji znaczna oszczędność energii. Izolacje taką można wykonać we własnym zakresie bardzo niskiem nakładem kosztów. Wystarczy do tego trochę wełny mineralnej oraz bandaż. Podczas izolowania warto dokładnie zaizolować nie tylko pompę ale także rury ze śrubunkami nie zapominając przy tym o podstawach bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. 

 

W przypadku pomp wyposażonych w dławicę na rynku dostępne są zarówno pompy pionowe ( w których wirnik pompy pracuje w pionie ) jak i poziome dlatego przed ich montażem i uruchomieniem warto szczegółowo zapoznać się z instrukcją. 

Konserwacja instalacji wyposażonych w pompę obiegową

Brudny wirnik pompy obiegowej ograniczający przepływWieloletnia eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania wiąże się niestety z korozją znajdujących się w niej elementów. Zanieczyszczenia te często odkładają się w miejscach przewężeń instalacji skutecznie zwiększając opory przepływu a tym samym ograniczając skuteczność dystrybucji ciepła. Z tego też względu okresowo raz na kilka lat należy gruntownie przepłukać instalację. Warto także wtedy rozkręcić pompę i dokładnie oczyścić jej wirnik, gdyż na nim również osadzają się zanieczyszczenia skutecznie ograniczające jej parametry.

Autor : Grzegorz Siemienowicz

Przed kupnem pompy warto zapoznać się z artykułem : Czy warto kupić elektroniczną pompę obiegową ?

W materiale wykorzystano rysunki firmy Grundfos


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do soboty 8:00-18:00

Telefon:0-799-771-639

Skontaktuj się z naszą infolinią