Aby prawidłowo dobrać zestaw hydroforowy potrzebny jest prawidłowy dobór jego parametrów. Warto skorzystać przy tym z dostępnych norm zużycia określających przeciętne zużycie wody w gospodarstwie domowym.

Rozkład zużycia wody na poszczególne czynności

Zostały one opublikowane na przykład w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 14 stycznia  2002 roku. Wynika z nich, że jest to około 147 litrów na dobę dla jednej osoby.

Oznacza to, że dla 4-ro osobowej rodziny wystarczy pompa o wydajności 213 litrów na godzinę czyli jedynie 3,55 L/min  Oczywiście nie jest to tak chętnie podawana przez producentów wartość maksymalna, która w praktyce nie jest nigdy osiągana. Wymagany jest jednak wtedy bardzo dużegy zbiornik hydroforowy, co przy korzystaniu z płatnej energii elektrycznej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Niezależnie od powyższego wydajność pompy nie powinna być zbyt duża, gdyż zbyt wysoka wydajność pompy powoduje częstrze załączanie się hydroforu i tym samym szybsze zużycie pompy oraz przepony w zbiorniku hydroforowym.

Wyznaczenie niezbędnej wydajności instalacji domowej

W przypadku, gdy będzie instalowany dużo mniejszy zbiornik hydroforowy należ skorzystać z innego sposobu obliczania minimalnej wydajności pompy. Niezbędne jest w tym wypadku określenie wszystkich źródeł czerpalnych wody oraz przyjęcie niezbędnej wydajności dla poszczególnych źródeł. Można przy tym posłużyć się poniższą tabelą :

Urządzenie litry na minutę litry na godzinę
Spłuczka WC 4 l/min 240 l/h
Umywalka 6 l/min 360 l/h
Zmywarka 8 l/min 480 l/h
Pralka 10 l/min 600 l/h
Prysznic 10 l/min 600 l/h
Wanna 15 l/min 900 l/h

Aby przybliżyć sposób obliczania przyjmijmy, że w instalacji mogą pracować jednocześnie :

prysznic ( 10 L/min ), dwie umywalki ( 2x6=12 L/min ) oraz pralka ( 10 L/min ) czyli łącznie 32 L/min. Przy prawidłowo dobranym zbiorniku hydroforowym pompa powinna mieć wydajność co najmniej 40% maksymalnego zpotrzebowania na wodę czyli 32 L/min x 40% = 12,8 L/min. Oczywiście jest to wydajność która jest niezbędna przy odpowiednim ciśnieniu wody na odpowiedniej wysokości którą należy wyliczyć. ważne jednak, że jest to wydajność na tyle mała, że jest to w stanie zapewnić praktycznie każda studnia.

Wyznaczenie ciśnienia pracy instalacji domowej

Wyznaczenie wysokości podnoszenia dla pompyWiększość urządzeń pobierających posiada zadeklarowane minimalne ciśnienienie przy którym pracuje prawidłowo. Dla większości z nich jest to wartość 1,5 bara czyli ciśnienie jakie wywiera 15 metrów słupa wody. Istnieją jednak urządzenia jak na przykład niektóre przepływowe ogrzewacze wody wymagające ciśnienia statycznego w instalacji na poziomie aż 2 bar. Ze względu jednak na sporadyczne występowanie takich urządzeń zajmiemy się instalacją w której urządzeniom wystarcza 1,5 bara czyli 15 metrów podnoszenia. Jeśli prysznic znajduje się na piętrze 7 metrów powyżej pompy to do 15 metrów podnoszenia należy dodać kolejne 7 metrów czyli jest już 22 metry.

Teraz wystarczy już tylko skorygować powyższy wynik o straty w instalcji podczas przepływu wody. W przypadku prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji nie są one większe niż 15% w przypadku instalacji skleconej bez wiedzy jak najniższym kosztem straty te mogą wynosić nawet powyżej 30%. Przyjmując, że jest to dobra instalacja wysokość podnoszenia w instalacji domowej generowana przez pompę powinna wynosić nie mniej niż 22m x 115% = 25,3 metra.

Teoretycznie mamy już niezbędne dane aby dobrać odpowiednią pompę czyli :

12,8 L/min przy wysokości podnoszenia wynoszącej 25,3 metra.

Takie parametry są w zupełności wystarczająca do komfortowego i bezpiecznenego użytkowania wodnej instalacji domowej. Podłączając do niej bezpośrednio zestaw hydroforowy narażamy ją jednak na skoki ciśnienia obniżające komfort użytkowania oraz w ekstremalnych przypadkach przy podłączaniu pompy o zbyt wysokim ciśnieniu możliwości jej uszkodzenia. Można te problemy wyeliminować w bardzo prosty i tani sposób .....

czytaj dalej ..... 

Teraz wystarczy sprawdzić sprawdzić jak zmieniają się parametry pompy w przypadku różnych paramerów studni. 

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do soboty 8:00-18:00

Telefon:0-799-771-639

Skontaktuj się z naszą infolinią